Wybór Firmy Audytorskiej

2011-11-04

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/VI/2011 z dnia 27 października 2011 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego spółki za 2011 rok została wybrana firma Auditio sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kolarska 141.

Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.