Zmiana nazwy Zeltech S.A.

2017-08-16

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmianie uległa nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Zakłady Urządzeń Elektrycznych Zeltech Spółka Akcyjna

na:

 

Zeltech Spółka Akcyjna


Zgodnie z postanowieniem sądu zmiana obowiązuje od 09.08.2017r.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, KRS oraz numery rachunków bankowych.