Aktualności

27/06/2023

Instalacja fotowoltaiczna

Zeltech S.A. kontynuuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska!

Cieszymy się ogromnie, ogłaszając, że rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do budowy naszej własnej instalacji fotowoltaicznej. Technologia ta będzie pełniła istotną rolę w naszej polityce środowiskowej, a także w naszym dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Zakres zadania obejmuje budowę kompleksowej instalacji fotowoltaicznej wraz z dostosowaniem obecnej instalacji elektrycznej.

Zadanie o nazwie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku „Biurowec” Zeltech SA” zostało częściowo dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość zadania to 360 000 zł z czego dofinansowanie otrzymane w formie umorzenia pozostałej do spłaty pożyczki to 277 184 zł. Dzięki naszemu partnerstwu z WFOŚiGW w Łodzi możemy przyspieszyć tempo naszych działań na rzecz energii odnawialnej i zwiększyć nasz pozytywny wpływ na środowisko.

Instalacja fotowoltaiczna umożliwi nam generowanie czystej energii ze słońca, co pozwoli zmniejszyć nasz ślad węglowy. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej będziemy mogli nie tylko przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, lecz jednocześnie obniżymy koszty związane z energią elektryczną.

Jesteśmy dumni z naszego zespołu, który pracuje nad tym ambitnym projektem. Dzięki ich zaangażowaniu i współpracy, wkrótce będziemy w stanie czerpać korzyści z czystej energii słonecznej. To kolejny krok w naszej drodze do budowania zrównoważonej przyszłości dla naszej firmy i naszego środowiska.

Bądźcie z nami na bieżąco, gdyż będziemy się dzielić postępami w naszym projekcie. Razem możemy stworzyć lepszy i bardziej zrównoważony świat!

 

Zadanie dofinansowane ze środków:

www.wfosigw.lodz.pl