Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

22/08/2023

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

na wykonanie

„Modernizacji rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania SN nieruchomości Zeltech SA Łódź ul.  Elektronowa 6 i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50KWp ”

Zeltech SA, ogłasza konkurs ofert na „Modernizację rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania SN nieruchomości Zeltech SA Łódź ul Elektronowa 6 i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej 50KWp”

Wytyczne do składania ofert:

 1. Zakres zgodny z projektem modernizacji (załącznik nr 1) i programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 2)
 2. Termin realizacji – 3 miesiące od podpisania umowy, lecz nie później niż:
  1. Rozdzielnia główna i przebudowa zasilania SN – 15 grudnia 2023
  2. Fotowoltaika – 30 marca 2024
 3. Z uwagi, że nieruchomość „jest w ruchu” należy uwzględnić na czas robót postawienie tymczasowej stacji kontenerowej i uwzględnić jej koszty w ofercie
 4. Z uwagi jak powyżej wszelkie prace przełączeniowe muszą odbywać się w weekendy.
 5. Termin składania ofert do 08 września 2023
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość lub tylko zakresy robót. Dopuszczalny podział
  1. tylko modernizacja stacji i przebudowa zasilania SN.
  2. tylko instalacja fotowoltaiczna
 7. Podsumowanie oferty należy złożyć na formularzu cenowym.

Dokumentacja techniczna:

Projekt techniczny rozdzielni i zasilania SN

Program Funkcjonalno użytkowy fotowoltaika

mapa do programu funkcjonalno użytkowego