Aktualności

29/12/2020

Ogłoszenie o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi (KRS 0000024002) informuje, że otrzymał od P. Honoraty Igielskiej informację o utracie/zniszczeniu dokumentów akcji:- 241 akcji imiennych (Seria A) o numerach od A00044204 do A00044444;wraz z wnioskiem o umorzenie ww. dokumentu oraz wydanie w miejsce umorzonego dokumentu duplikatu tych akcji, stosownie do § 71 ust. 1 Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wzywa wszystkich roszczących prawa do tego dokumentów, aby w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili swe prawa i złożyli na ręce Zarządu Spółki dokument akcji, gdyż w razie niezłożenia dokument będzie umorzony.

Publikacja w MSiG numer 253/2020 (6143) z 29 grudnia 2020 r. → Pozycja 74785