Aktualności

14/04/2021

Uzyskanie informacji z rejestru akcjonariuszy

W związku z otwarciem z dniem 01.03.2021 rejestru akcjonariuszy informujemy, iż akcjonariusze mają możliwość uzyskania potwierdzenia posiadania akcji Zeltech S.A. bezpośrednio z DM Navigator SA.

Wydanie informacji z rejestru jest możliwe w 2 trybach:

  • wydanie świadectwa rejestrowego
  • wydanie informacji z rejestru akcjonariuszy

W celu uzyskania w/w dokumentów niezbędne jest złożenie w DM Navigator jednego z poniższych wniosków:

Wniosek o wydanie świadectwa rejestrowego

Wniosek o wydanie informacji z rejestru

Wypełniony wniosek można podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego lub PUAP i przesłać na adres rejestr.wnioski@dmnavigator.pl lub w formie tradycyjnej na adres:

DM Navigator S.A.

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z DM Navigator S.A. akcjonariusze którzy maja dostęp do rejestru online uzyskają także możliwość składania wniosków o wydanie świadectwa rejestrowego z poziomu utworzonego wcześniej konta akcjonariusza. Do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności systemu akcjonariusze chcący uzyskać świadectwo proszeni są o wypełnienie i przesłanie do DM Navigator S.A. wniosku wg. wzoru zamieszczonego  powyżej.