Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

27/10/2022

Wybór audytora na lata 2022 i 2023

Rada Nadzorcza ZELTECH S.A. wybrała podmiot Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. , do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata sprawozdawcze 2022 oraz 2023.