O firmie

Zeltech S.A. to polska firma z wieloletnią tradycją, której główną działalnością jest wynajem nieruchomości komercyjnych.
Nasza historia rozpoczęła się w 1946 roku na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Początkowo był to rzemieślniczy zakład elektromechaniczny. Z czasem profil działalności rozszerzał się, a zasięg spółki z lokalnego stał się międzynarodowy. Zmianie uległa także siedziba spółki a nowym adresem stała się ulica Elektronowa 6, gdzie firma znajduje się do dnia dzisiejszego.
W związku z rozwojem spółki, zdecydowano się wyodrębnić ze struktur Zeltech S.A. dwie krajowe spółki zależne oraz utworzyć spółkę na Ukrainie. Pozwoliło to w znacznym stopniu podnieść efektywność prowadzonej działalności. Po wydzieleniu spółek zależnych głównym przedmiotem działalności Zeltech S.A. stał się wynajem nieruchomości oraz nadzór nad spółkami zależnymi. Natomiast nowe spółki przejęły pozostałą działalność.
Obecnie Zeltech S.A. dysponuje własnymi budynkami biurowymi oraz magazynowo-produkcyjnymi o zróżnicowanym standardzie w tym również oddanymi do użytku na przestrzeni ostatnich lat.

Prezes Zarządu

Andrzej Walaszczyk

Prokurenci

Tomasz Szpotański

Jan Szczeciński

Zbigniew Antczak

Dane firmy

NIP: 7272250789

REGON: 471489743

BDO: 000445835

Nr KRS: 0000024002

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 826 195,00 zł

Rok rozpoczęcia działalności firmy: 1946/1997

Konto Bankowe: mBANK SA OK/ Łódź: 88114011080000362787001001