Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

2015-04-14

W związku z budową Centrum Logistycznego Zeltech realizowane było zadanie:
"Rozbiórka dwóch wiat magazynowych z przybudówkami, na działce 49/7 obręb P-36 w Łodzi przy ulicy Elektronowej nr 6 -demontaż i unieszkodliwienie pokrycia z eternitu falistego"

Całkowita wartość zadania wynosiła 18 361,44zł netto

 

Dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 18 100,00 zł netto

Zadanie polegało na rozbiórce, przygotowaniu do transportu oraz transporcie

i unieszkodliwieniu przez składowanie pokrycia z eternitu falistego i w ilości 28,24 Mg

Zadanie dofinansowane z:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

www.zainwestujwekologie.pl