Nowy skład Zarządu

2015-06-25

W dniu 24.06.2015 Rada Nadzorcza Zeltech SA podjęła uchwałę w wyniku której nowym Prezesem jednoosobowego Zarządu został Pan Andrzej Walaszczyk.
Nowy Prezes Zarządu związany jest z firmą Zeltech SA od 2007 roku, gdzie w ostatnim okresie pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansowych.  Pan Andrzej Walaszczyk zastąpił, pełniącego przez wiele lat tę funkcję, Pana Andrzeja Dryjskiego., który objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jesteśmy przekonani, że zmiany w składzie Zarządu przyczynią się do dalszego rozwoju oraz umocnienia pozycji rynkowej spółki.