Zaproszenie do składania ofert

2017-04-21

Zeltech S.A. Zaprasza wykonawców do składania ofert na wykoanie termomodernizacji dachu hali produkcyjnej.

 

Zakres prac:

1. Ocieplenie połaci dachowej styropianem EPS 100 gr 15 cm i pokrycie 2x papa termozgrzewalna  SBS (alternatywnie styropapa gr 15 cm i 1 x papa SBS)

2. Zerwanie starych obróbek blacharskich

3. Montaż nowych obróbek z blachy powlekanej

 

Obmiar dachu:

Z uwagi na konstrukcję dach składa się z pasów oddzielonych na całej długości świetlikami

1. Połać:

     1 szt   x   6,0 m x 108,0 m  =   648 m²

     4 szt   x   6,0 m x   72,0 m  = 1728 m²

     1 szt   x   3,5 m x 108,0 m  =   378 m²

     6 szt   x   4,5 m x 108,0 m  = 2916 m²

      Razem                              5 670 m²

2. Montaż wpustów dachowych - 20 szt

3. Obróbki blacharskie

  - okap  12szt x 108,0 m  = 1296  mb

  - attyka - ogniomur ( szer 60 cm montowana na płycie OSB)

           5,0x2x6 + 6,0x2x5 + 3,0x2 + 2,5x6x2x2  = 186,0 mb

 

Oosba do kontaktu: Tomasz Szpotański  tomasz.szpotanski@zeltech.pl 

Oferty prosze przesyłać w formie elektronicznej na adres: tomasz.szpotanski@zeltech.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Zeltech S.A. do końca kwietnia 2017