Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

10/01/2010

Nowa spółka grupy Zeltech S.A.

Z przyjemnością informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem firmy Zeltech S.A. postanowiono wydzielić z jej struktur pion sprzedaży oraz projektowania napędów elektrycznych.

Tym samym, z dniem 1.01.2010 została powołana do życia nowa firma:
Zeltech Mechatronika Spółka z o.o.

Nowa spółka będąca w 100% własnością Zeltech S.A. przejmuje od Zeltech S.A. wszystkie dotychczasowe wyzwania i zobowiązania pionów: sprzedaży, projektów i serwisu.

Mamy nadzieję, że ta zmiana spotka się z Państwa aprobatą i wydatnie wpłynie na umocnienie i poprawę naszych relacji biznesowych.
Dotychczasowe dane kontaktowe (tel., email) współpracujących z Wami naszych przedstawicieli pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Zarząd Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.

Prosimy o zarejestrowanie w Państwa systemach ewidencji nowego kontrahenta:

Zeltech Mechatronika
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
tel. 42 25 409 25
fax 42 25 409 42
e-mail: mechatronika@zeltech.pl, www.zeltech.pl

NIP: 727-275-33-78
REGON: 100775258
Nr KRS: 0000341394
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
W Łodzi XX Wydział KRS
BRE Bank: 46114011080000213726001001

Oddział Południe:

Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.
Oddział Południe
ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 496 42 40
tel/fax 33 496 42 41
e-mail: bb@zeltech.pl, www.zeltech.pl