Dywidenda

Bilans za rok
Wartość księgowa akcji

[zł]

Dywidenda Seria A

[zł/1 akcję]

Dywidenda Seria B,C

[zł/1 akcję]

Stopa Dywidendy
2022 11,44 1,21 1,30 11,2%
2021 10,97 0,98 1,00 8,8%
2020 10,63 0,98 1,00 9,1%
2019 10,03 0,67 0,70 6,9%
2018 9,60 0,67 0,70 7,2%
2017 9,20 0,67 0,70 7,5%
2016 8,64 0,55 0,57 6,6%
2015 7,90 0,50 0,52 6,5%
2014 7,66 0,38 0,40 6,2%