Aktualności

15/09/2020

Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Zgodnie z uchwałą nr 10/2020 z dnia 7 września 2020 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Zeltech S.A.

Więcej informacji o wybranym Domu Maklerskim można uzyskać na stronie: https://www.navigatorcapital.pl/

W dniu 15 września 2020 na mocy powyższej uchwały nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy stronami. W kolejnych dniach do akcjonariuszy zostaną przesłane wezwania do złożenia posiadanych dokumentów akcji.