Aktualności

Logo przedstawiające napis Zeltech

07/01/2020

Konkurs ofert na remont i modernizację

Zeltech SA zaprasza do udziału w konkursie ofert na remont i modernizację pomieszczeń magazynowych z częścią socjalną.

Szczegółowy opis prac, warunków i dokumentów w dołączonej specyfikacji (siwz) wraz z załącznikami od 1 do 5.

Uproszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia – swiz

Załącznik nr. 1 Opis techniczny

Załącznik nr. 2 Oświadczenie

Załącznik nr. 3 Formularz oferty

Załącznik nr. 4 Tabela elementów scalonych

Załącznik nr. 5 umowa – wzór

Plan pomieszczeń